FR|ENAZ

Bizim xidmətlərmiz

LATP öz üzvlərinə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

  • Işgüzar şəhslər səbəkəsinin yaradılması va inkişafı
  • Ümumi hüquqi və vergi informasiya
  • Normativ sənədlər və rəsmiləşdirmələr
  • Çoxsektorlu iqtisadi informasiya
  • Yazılı və şifahi tərcümə

LATP, həmçinin, Azərbaycan qanunvericiliyi üzrə informasiya bazası təklif edir.